پیگیری فرایندهای اجرایی پتروشیمی مرجان:

مهندس مسعودی مدیرعامل پتروشیمی مرجان با حضور در جمع مدیران و مسیولین مجتمع به ارزیابی شرایط فنی مجتمع و اقدام های در دست انجام برای تداوم تولید مستمر و پایدار پرداختند. مهندس مسعودی اعتماد به توانمندی متخصصین ایرانی به ویژه کارکنان شاغل در پتروشیمی مرجان را رمز موفقیت این شرکت دانسته و تاکید کرد با بهره گیری از توان و تجارب همکاران تلاش خواهیم کرد دغدغه ای بابت رفع مشکلاتی که در فرایند تولید ممکن است ایجاد شوند نخواهیم داشت. وی ضمن تقدیر از تمامی نیروهایی که در مراحل اجرای طرح و رساندن این مجتمع به تولید نهایی مشارکت داشتند تاکید کرد توجه دقیق به توصیه ها و نکات ایمنی تخصصی و عمل بر مبنای دستورالعمل های استاندارد می تواند گره گشای تمامی مسایل و مشکلات باشد
Images: