طرح سنجش فشار خون کارکنان توسط مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت پتروشیمی مرجان برگزار شد.
در راستای طرح بسیج ملی سنجش فشار خون ، فرایند اجرای این طرح در سطح کارکنان و پرسنل شرکت پتروشیمی مرجان با موفقیت انجام شد به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مرجان در راستای طرح بسیج ملی سنجش فشار خون بالا ، فرآیند اجرای فشار خون کارکنان و پرسنل شرکت پتروشیمی مرجان در فرجه زمانی ۹ لغایت ۱۵ تیر ماه ۹۸ توسط مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست این شرکت سنجش شد .
گفتنی است در این طرح پس از اندازه گیری فشار خون افراد پرونده الکترونیکی سلامت برای آنها در سامانه سیب ایجاد گردید که در صورت ابتلا به فشارخون برای درمان به مراکز تخصصی ارجاع خواهد شد.
لازم به ذکر است از زمان استقرار تیم تا پایان روز ۱۵ تیرماه سال جاری ، فشار خون کارکنان شرکت پتروشیمی مرجان اندازه‌گیری و در سامانه مربوطه ثبت شده است◀

Images: پتروشیمی مرجان, پتروشیمی مرجان, پتروشیمی مرجان