شرکت پتروشیمی مرجان با همت و همکاری نیروهای توانمند خود و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا  پس از ماه ها تلاش بی وقفه در شهریور ماه 1397 با حضور رئیس جمهور و وزیر نفت به بهره برداری و تولید متانول رسید.

Images: