پتروشیمی مرجان از زمان تولید محصول متانول تا پایان مهرماه 7 فروند کشتی به بازارهای جهانی صادرات محصول داشته و انشاء الله مطابق برنامه زمانبندی تا پایان سال جاری میلادی 8 فروند کشتی دیگر نیز، ارسال خواهد شد.
Images: