رقابت جهانی، هدف پتروشیمی مرجان

پتروشیمی مرجان، پیش به سوی افق های جدید در صنعت پتروشیمی

رقابت جهانی، هدف پتروشیمی مرجان

پتروشیمی مرجان، پیش به سوی افق های جدید در صنعت پتروشیمی

Category: پتروشیمی مرجان, گزارش های تصویری

Tags: Identity

Date: Sunday, June 15, 2014

پتروشیمی مرجان مجری طرح متانول هفتم یکی از مهمترین طرحهای در دست اجرای پتروشیمی کشور به شمار می‌رود که سالانه یک میلیون و ٦٥٠ هزار تن به ظرفیت تولید متانول کشور خواهد افزود. این پروژه هم اکنون بیش از 34 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پس از راه اندازی 13 درصد از ظرفیت تولید متانول کشور را در اختیار خواهد گرفت. 17 درصد از سهام این پتروشیمی متعلق به تاپیکو می‌باشد.