شرکت پتروشیمی مرجان (سهامی خاص) در تاریخ 13/07/1384 تحت شماره 256442 و شناسه ملي 10102967236  در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و جواز تأسيس در تاريخ 17/11/1388 بشماره 16751/119 از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر صادر شده است.

پتروشیمی مرجان در زمینی به مساحت 7/1 هکتار با ظرفیت پنج هزار تن در روز (1،650،000 تن در سال) در محل اجرای پروژه های فاز 2 صنایع پتروشیمی در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع در عسلويه  احداث گردید.

قرارداد لیسانس و مهندسی پایه توسط شرکت هالدورتاپسو دانمارک و قرارداد طراحی و مهندسی تفصیلی توسط شرکت مهندسین مشاور ناموران منعقد شد. همچنین حجم زیادی از فعالیت های مربوط به ساخت و نصب توسط پیمانکاران داخلی انجام شد.

و سرانجام در شهریور ماه 1397 پتروشیمی مرجان به بهره برداری رسید.