با یاری خداوند متعال و پس از ماهها تلاش مستمر و ارزنده کلیه همکاران شاغل در مجتمع پتروشیمی مرجان در قالب گروه های کاری مختلف از جمله مدیران و کارکنان سازمان بهره برداری پتروشیمی مرجان، مدیریت طرح، مهندسین مشاور و پیمانکاران اجرائی، طرح متانول در تاریخ 97/05/25 با موفقیت کامل به بهره برداری رسد و تولید متانول با ظرفیت 1،650،000 تن در سال آغاز گردید.

Images: