ماموریت:

ماموريت شرکت پتروشیمی مرجان حفظ حقوق سهامداران با کسب بیشترین درآمد توام با ارزش گذاشتن و احترام به کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان، رعایت مقررات محیط زیست، مسئولیت پذیری در امور تجاری اقتصادی و حفظ یکپارچگی در شرکت از طریق اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی است.

 

چشم انداز:

شرکت پتروشیمی مرجان بر آن است که یکی از برترين و موفق ترین شرکت های توليدكننده متانول در ایران، منطقه و جهان با حفظ استانداردهاي جهاني و رعایت مقررات زيست محيطي و تعهد و الزام به حفظ كرامت و ارزش هاي انساني شود.