مرجان، مرجانی در عسلویه

پتروشیمی مرجان نیگینی در قلب عسلویه

مرجان، مرجانی در عسلویه

پتروشیمی مرجان نیگینی در قلب عسلویه

Category: پتروشیمی مرجان, گزارش های تصویری

Tags: Drupal, Identity

Date: Saturday, June 14, 2014

سرمایه گذاری مورد نیاز در ساخت واحد پتروشیمی مرجان ۳۴۲ میلیون یورو و ۲۱۲ میلیارد تومان خواهد بود.
خوراک واحد پتروشیمی مرجان سالانه ۱.۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است و پیش‌بینی می شود سرویس‌های جانبی مورد نیاز از پتروشیمی دماوند تامین شود.
همچنین واحد پتروشیمی بوشهر نیز با هدف تولید انواع محصولات پتروشیمی شامل اتیلن، پروپیلن، برش‌های چهار کربنه، سوخت مایع، بنزین، پارازایلین، ارتوزایلین و آروماتیک‌های سنگین ساخته خواهد شد.