راه اندازی پتروشیمی مرجان

قرارداد ساخت این واحد پتروشیمی با یک شرکت دانمارکی امضا شده که در مدت چهار سال تکمیل خواهد شد.

راه اندازی پتروشیمی مرجان

قرارداد ساخت این واحد پتروشیمی با یک شرکت دانمارکی امضا شده که در مدت چهار سال تکمیل خواهد شد.

Category: پتروشیمی مرجان, سازه های صنعتی

Tags: Identity, Print

Date: Saturday, June 14, 2014

طرح پتروشیمی مرجان در فاز ۲ عسلویه با هدف تولید سالانه بیش از ۱.۶ میلیون تن متانول عملیاتی می‌شود؛ قرارداد ساخت این واحد پتروشیمی با یک شرکت دانمارکی امضا شده که در مدت چهار سال تکمیل خواهد شد.