مهندس حسن بیگی مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی مرجان به مناسبت رسیدن تولید کارخانه به ظرفیت اسمی به پرسنل و کارکنان این شرکت پیام تبریک ارسال کردند. تصویر پیام به شرح زیر است.

Images: پتروشیمی مرجان | ظرفیت اسمی | حسن بیگی |